Så startede IASP World Congress on Pain 2012. Over de næste fem dage vil 6.500 smerte-nørder fra alle grene mødes og udveksle ideer og ny viden omkring smerte. Jeg vil forsøge at give et par highlights i løbet af ugen til de af jer, der ikke har mulighed for selv at deltage.

I dag hørte jeg professor Henrik Kehlet og to amerikanske læger fortælle om hvordan vi reducerer antallet af patienter, der udvikler kroniske smerter som følge af en operation. Emnet er beskrevet i en review af Kehlet, Jensen og Woolf i det anerkendte tidsskrift Lancet i 2006 hvis I vil have en reference.

Her er nogle af de keypoints som foredragsholderne fremhævede:
1. Der findes ikke én type post-operative smerter. Alle patienter skal vurderes (og behandles) individuelt.
2. Nogle typer operation medfører højere incidens af kroniske smerter efter operation, men i et dansk studie var det 18% (Wildgaard), men et gennemsnit viser, at andre lande (USA) ligger helt oppe på et anslået gennemsnit på 30% – altså næsten hver tredje patient, der bliver opereret (i thorax) udvikler kroniske smerter alene på grund af operationen!
3. Psykologiske og sociale faktorer spiller en stor rolle, og meget tyder på at genetik også kan være en væsentlig faktor.
4. Kvantitative sensoriske test (QST) kan være vigtige – se evt. Lundblad et al., Bone Joint Surg 2008 (anbefalet af Kehlet)
5. Efter operation kan specifik smertebehandling fra udskrivelse til follow-up være et område hvor både forskning og klinik kan øge opmærksomheden
6. Psykologiske og fysioterapeutiske interventioner lader til at være effektive til at reducere antallet af patienter, der udvikler kroniske smerter

<a href=”https://videnomsmerter.files.wordpress.com/2012/08/20120827-153546.jpg”&gt;20120827-153546.jpg