Klinisk ræsonnering og smertemekanismer

Hvordan kan du vide om en patient lider af akutte eller vedvarende (kroniske) smerter??

Det er ikke helt lige gyldigt om vi tror, at vores patienter har ondt fordi de er skadet, eller på trods af deres skader. Jeg vil gerne finde ud af hvilke kriterier fysioterapeuter og andre faggrupper bruger når de skal beslutte om en patient er “akut” eller “kronisk”.

Skriv svar i kommentarerne! Tak!

Eksempel:
Karen er 58, kontoransat, gift og har tre (voksne) børn. Hun har haft ondt i ryggen i over 20 år – nu har smerten ændret sig. Der er ikke sket nogle ændringer i hendes liv, der har ikke været nogle belastninger/uheld og hun er i tvivl om hvordan hun skal forholde sig.

Hvad skal der til for at du kan fortælle Karen om hendes smerter er akutte (forårsaget af noget kendt) eller vedvarende (ikke relateret til en akutel skade)?

Definitioner:
* Akut smerte; forudsætter en relation mellem nociception og smerteopfattelse (andre kalder det fysiologiske smerter),
* Vedvarende smerter;  når der ikke længere er en sammenhæng mellem smerte perception og provokerende stimuli (også kaldet “kroniske smerter”).