Behandling og Smertefulde Syndromer

 

Hvad er best practice for behandling af kroniske smerter? Og hvilke forskelle gør det for anbefalingerne om patienten har lokale (ryg)smerter, globale smerter eller nerveskade?

Kurset retter sig mod terapeuter og læger, der arbejder med patienter/klienter, der har kroniske smerter.

Smerte bør forståes som mere end en intens oplevelse, og kan derfor beskrives på mange måder. En klinisk undersøgelse af patienter med smerte indeholder ofte undersøgelse af bl.a. depression og frygt-betinget adfærd. Undersøgelser kan bidrage til at kvalificere læger, terapeuter og andre sundhedsfagliges forståelse for patientens smerter.

Aktivitet i det sensoriske nervesystem er en forudsætning for normale oplevelser. Derfor er grundig og struktureret undersøgelse af det sensoriske nervesystem et uundværligt klinisk værktøj – ikke mindst i undersøgelsen af patienter med smerte. Normale og abnorme fund kan bl.a. give værdifulde informationer om patientens sygdomsbillede.

På dette kursus lære du at undersøge det somatosensoriske nervesystem, og gøre klinisk brug af fund som f.eks. hyperalgesi, allodyni og hypoalgesi. Du lære desuden at anvende værktøjer til at stratificere (målrette) forebyggende indsats mod kronificering og til registrering af smerte/lidelse, som den kendes fra patienter med langvarige smerter.

Hvad kan du forvente dig, fra kurset?

Slide Background
01. Slide Background
Every slide includes a background, which can be a picture or solid color.
Step 1

To change the background click on the label bar and in the layer window select the style tab.

Step 2

Choose a source from the background top tab then upload an image or pick a background color.

Build & Design
02. Build & Design
Build any layout with layers and customize your designs limitlessly.
Step 1

To add a layer, click the green plus button in the left sidebar and select the type of layer.

Step 2

Select any layer and you can edit its content and style properties in the layer window.

Tidligere kursister siger

Praktisk info

Kurset er baseret på kliniske cases/praktik, opgaveløsning og foredrag.

Kurset er baseret på kliniske cases/praktik, opgaveløsning og foredrag, og har til formål at supplere din kliniske hverdag og de værktøjer du allerede bruger uden at tilføre nye interventioner.

Varighed 16 timer = 1 ECTS-point.

Pris 3.200,00 DKK

For spørgsmål, kontakt Lene@videnomsmerter.dk

Se kursuskalenderen og find den dato, som passer dig.