Behandling og Smertefulde Syndromer

Hvad er best practice for behandling af kroniske smerter? Og hvilke forskelle gør det for anbefalingerne om patienten har lokale (ryg)smerter, globale smerter eller nerveskade?

Kurset retter sig mod terapeuter og læger, der arbejder med patienter/klienter, der har kroniske smerter.


Smerte bør derfor forståes som mere end en intens oplevelse og kan derfor beskrives på mange måder. En klinisk undersøgelse af patienter med smerte indeholder ofte undersøgelse af bl.a. depression og frygt-betinget adfærd. Disse undersøgelser kan derfor bidrage til at kvalificere læger, terapeuter og andre sundhedsfagliges forståelse for patientens smerter.

Aktivitet i det sensoriske nervesystem er en forudsætning for normale oplevelser. Derfor er grundig og struktureret undersøgelse af det sensoriske nervesystem et uundværligt klinisk værktøj – ikke mindst i undersøgelsen af patienter med smerte. Normale og abnorme fund kan bl.a. give værdifulde informationer om patientens sygdomsbillede.

På dette kursus lærer du at undersøge det somatosensoriske nervesystem og gøre klinisk brug af fund som f.eks. hyperalgesi, allodyni og hypoalgesi. Du lærer desuden at anvende værktøjer til at stratificere (målrette) forebyggende indsats mod kronificering og til registrering af smerte/lidelse, som den kendes fra patienter med langvarige smerter.


Kurset er baseret på kliniske cases/praktik, opgaveløsning og foredrag.

Kurset er baseret på kliniske cases/praktik, opgaveløsning og foredrag, og har til formål at supplere din kliniske hverdag og de værktøjer du allerede bruger uden at tilføre nye interventioner.

Varighed 16 timer, sv.t. 1 ECTS-point.

Pris 3.200,00 DKK

Kontakt Lene@videnomsmerter.dk hvis du har spørgsmål.

Se kursuskalenderen for datoer