Diplom i Smertefysioterapi?

fullsizeoutput_b1d5

Nu kan alle læger og fysioterapeuter få dokumentation for, at de er opdateret indenfor smertevidenskab og -behandling. I dette indlæg kan du læse mere om den nye eksamen for fysioterapeuter og den (knap så nye) ditto for læger.

For at kunne bestå EFIC-diplom eksamen skal man dels have relevant klinisk erfaring og have et bredt kendskab til smerte – fra videnskab til praksis. Du kan læse hele curriculum for fysioterapeuter her og for læger her (på engelsk).

Hvad bør en smertefysioterapeut/-læge egentlig vide?

Section One: Pain Science and Knowledge

 • Demonstrate a knowledge and understanding of the underlying physiology and biology of acute and chronic pain.
 • Discuss the International Association for the Study of Pain (IASP)’s de nition of pain and neuroscience-related phenomena.
 • Discuss the complex and multidimensional nature of pain.

Section Two: Principles of Assessment and Measurement

 • Demonstrate knowledge and understanding of the biopsychosocial assessment of pain.
 • Assess patient preferences to determine pain related goals and priorities for treatment.
 • Apply the World Health Organisation (WHO) International Classi cation of Functioning, Disability and Health (ICF) in the context of a biopsychosocial assessment of pain.
 • Understand the effects of cultural, societal, economic and institutional in uences on the assessment of pain.
 • Describe patient and healthcare provider factors that may in uence the assessment of pain.
 • Demonstrate an understanding of the specialist assessment by other healthcare professionals.
 • Apply knowledge, diagnostic skills and clinical reasoning to holistic patient assessment.

Section Three: Principles of Treatment

 • Develop and implement an individually tailored evidence based pain treatment and management plan in collaboration with the patient.
 • Consult and collaborate with colleagues and other healthcare professionals to optimise patient wellbeing and enhance patient outcomes.
 • Critically discuss indications, ef cacy, complications, management and patient follow-up for treatment modalities related pain Physiotherapy.
 • Monitor the effects of treatment and recognise and respond to the uncertainty inherent in the practice of pain Physiotherapy.

Section Four: Pain Subgroups / Special Patient Populations

 • Describe the pathophysiology, aetiology and clinical features associated with speci c pain conditions, across the life span including pain in infants/children and in older adults.
 • Discuss pain assessment and management strategies for speci c populations including but not limited to; acute pain, chronic pain, central pain, neuropathic pain, nociceptive pain, in ammatory pain, cancer pain, musculoskeletal pain, bromyalgia syndrome and chronic widespread pain, orofacial pain, headache, neck and back pain.
 • Apply knowledge, skills and clinical reasoning to construct age appropriate assessment and treatment plans for patients presenting with a range of pain conditions.

pain_diploma_logoHvad består eksamen af?

Eksamen for læger er beskrevet i detaljer her. Eksamen for fysioterapeuter forudsætter mindst tre års klinisk erfaring, før man tilmelder sig. Efter tilmelding skal man fremsende tre case-reports (beskrivelse af tre patientforløb), der senere danner baggrund for den mundtlige eksamination. Når de tre case-reports er godkendt af eksamensudvalget, kan man tilmelde sig den praktiske del af eksamen. Den praktiske eksamen foregår på engelsk og afholdes samlet for alle europæiske deltagere over én dag (et nærmere angivet sted i Europa). Der indgår tre del-elementer i eksamen:

a) 50 multiple choice spørgsmål (90 minutter)
b) 3-6 kliniske opgaver (ca. 20 minutter)
c) Mundtlig eksamination på baggrund af case-reports (ca. 20 minutter).

840d56d9960aeae522e4c89be7904b90

EFIC-diplomet er udelukkende en eksamen (altså ikke et kursusforløb). Derfor skal eksamen og curriculum ses som en helhed, hvor curriculum er pensum, som man kan blive testet i til eksamen.  

Hvem bør tage uddannelsen og hvorfor?

Smertevidenskab er en meget bred disciplin, og det er endnu ikke alle sundhedsuddannelser, der stiller krav om, at de studerende lærer, hvad smerte er.

Der findes regulære Master-of-Science i smerte, dvs. universitetsuddannelser med mindst 90-120 ECTS-point (sv.t. 12 måneders fuldtidsstudie). Vi har ingen danske smerte-uddannelser på kandidatniveau, men Aalborg Universitet udbyder en master i smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling. I udgangspunktet vil universitetsbaserede uddannelser give dig en eksamen, der beskriver dine kompetencer fuldt ud. Uddannelse, der udbydes af private firmaer (inklusiv disse) eller medicinalindustien, giver ingen reel dokumentation for de opnåede kompetencer.

Men hvis man har brugt uger eller måneder på at kvalificere sig, kan EFIC’s diplom-eksamen være en mulighed for at få et ‘kvalitetsstempel’, der er uafhængigt af kursusudbyderen. Samtidig kan EFIC-curriculum være en guide, så du kan orientere dig i, hvor du har huller i din smerteviden!

Det samme gælder for fx fysioterapeuter, der har arbejdet i mange år med smertebehandling og -udredning, og som ønsker at sikre, at de fortsat har det niveau, som de kommende generationer af smertefysioterapeuter har.

Det nye curriculum og EFICs eksamen er ikke for specialister, men for enhver fysioterapeut eller læge, der ønsker dokumentation for at de lever op til de rammer, som EFIC har lagt for enhver, der arbejder med smerte i sit kliniske virke.

Hvem tildeler diplomet og afholder eksamen?

Både eksamen og diplom hører til under det europæiske smerteforbund, EFIC European Pain Federation. Formålet med eksamen er at skabe ensartet, høj kvalitet i behandlingen af alle typer af smerter i Europa, og at bidrage til at uddannelse af sundhedspersonale lever op til disse standarder. Der er ingen krav om, at man skal være medlem af en organisation eller andet for at gå til eksamen.

EFIC besluttede allerede i 2015, at de ville tilbyde en fælles-europæisk eksamen i smertemedicin, og i 2016 blev der nedsat en arbejdsgruppe med irsk, hollandsk, belgisk og dansk deltagelse for at udarbejde et curriculum og en eksamens beskrivelse for fysioterapeuter. Curriculum blev officielt i forbindelse med den europæiske smertekongres i september 2017, og første eksamen for fysioterapeuter bliver i marts 2018.

EFIC blev stiftet i 1983 og udgør den Europæiske pendant til IASP (International Association for the Study of Pain), der bl.a. rådgiver WHO om smerterelaterede forhold, som fx i forbindelse med ICD-11
EFIC er en non-profit organisation, der fremmer dialog, viden, forskning og politik i relation til smerte i bredeste forstand. Læs mere her.

…men hvad med resten af Verden?

Den internationale smerteorganisation, IASP, har udgivet curricula for såvel tværfaglige eksperter som for tandlægerfysioterapeuter, psykologer, læger, farmakologer, sygeplejersker og ergoterapeuter. Der findes ingen IASP-eksamen.

I Norden findes der en diplomuddannelse for anæstesilæger (Nordic Diploma Course in Advanced Pain Medicine) men uddannelsen er ikke aktiv i øjeblikket.