Fibromyalgi: En perifær nervelidelse?

Peripheral nervesFibromyalgi syndrom (FMS) kendetegnes ved langvarige smerte flere steder i kroppen. Det er uvist, hvad årsagen til FMS er, og der findes ingen helbredende behandling.

Det Harvard-baserede forskningssite for smerte, Pain Research Forum, har for nyligt bragt en opsummering af nogle nye fund. I dette indlæg samler jeg op på disse nye teorier, og ser nærmere deres konsekvenser for behandlingen af patienter med FMS.

Du kan læse mere om fibromyalgi i dette indlæg

Ændringer i de små, sensoriske nerver
Small fibre neuropathiesForskere fra forskellige universiteter i både Europa og USA har studeret nerverne i huden hos patienter med FMS og hos raske personer. Her har de i flere omgange fundet tegn på forandringer i de tynde, sensoriske neuroner. Nogle forskere betragter disse fund som tegn på small fibre peripheral neuropathies, der kendes fra andre lidelser som f.eks. diabetes, Guillain-Barre syndrom, HIV og CRPS (Hovaguimian/Gibbons, 2011) og kan skyldes en række kendte såvel som ukendte faktorer. Andre forskere mener, at patienter med FMS udviser markant anderledes symptomer end patienter med klassiske polyneuropatier. Spørgsmålet er derfor nu, om disse ændringerne i de små perifere neuroner kan:

1: Knyttes ætiologisk til udviklingen af FMS (årsagssammenhæng)
2: Være en konsekvens af FMS (konsekvens)
3: Være uafhængigt af FMS men tegn på anden, ukendt, lidelse (bifund)
4: Forstærkes af et sensibiliseret centralt nervesystem (co-morbiditet), eller
5: Dele af alle ovenstående og evt. andre faktorer (kompleksitet…)

 

Vil du lære mere om fibromyalgi (FMS) og andre smertesyndromer samt deres behandling kan du læse mere om kurset Behandling & Syndromer.

 

Billede

Konsekvenser for klinisk praksis
I øjeblikket er der ingen kliniske konsekvenser af de nyere fund. Men på sigt kan de vise sig at blive afgørende for f.eks. klassificering (FMS med eller uden neuropati), behandling (nye medicinske muligheder) eller primær patologi (central eller perifær årsag).

De nye teorier kan give anledning til en polarisering af patienter med ‘rigtig’ FMS og ‘gammel’ FMS. Det vil selvsagt være meget uheldigt, da det kan efterlade nogle patienter i et vacuum og måske endda med en følelse af, at deres smerter ikke er rigtige eller acceptable.

Det vil derimod være relevant, at alle klinikere er opmærksomme på, om patienten kan hjælpes med f.eks. medicinsk behandling af en eventuel neuropati. Det er imidlertid vigtigt at pointere, at der formentligt kun vil findes tegn på neuropati hos relativt få patienter med FMS. En grundig neurologisk undersøgelse med fokus på udfald eller dysfunktion af de små, sensoriske neuroner kan bistå vurderingen.

Smerter i reltion til nerveskade (inklusiv perifer polyneuropati) er kendetegnet ved (Jensen et al 2009):

  1. Smerteudbredelse til et neuro-anatomisk område med partiel eller komplet sensoriske tab
  2. Tilstedeværelse af stimulus-uafhængige, vedvarende smerter
  3. Tilstedeværelse af stimulus-afhængige fremkaldte smerter (allodyni, hyperalgesi og bevægelsesprovokerede smerter)
  4. Eftersensationer (smerten varer ved ud over stimulusperioden)
  5. Abnormal smerte oplevelse (øget respons på stimuli)

Andre i samme båd?

Kan man forestille sig, at andre patienter kan være i samme situation? I følge Fitzcharles et al. beskriver diagnosen ‘FMS’ et klinisk syndrom, der ofte diagnosticeres hos patienter hvor smerterne
– ikke kan forklares af en skade eller en sygdom
– varer ved i mere end tre måneder og
– føles i flere regioner af kroppen.

Samtidig diagnosticeres FMS i op til 65% af tilfældene hos patienter med irriteret tyktarm og op til 52% af patienterne med temporomandibulært smertesyndrom (Fitzcharles et al. 2013). Dette store overlap sandsynliggør altså, at de patologiske forandringer vil kunne findes hos andre patientergrupper også.

Samlet set er der ikke noget, der tyder på, at vi vil blive klogere på, hvad der forårsager FMS i den nærmeste fremtid. Men som klinikere skal vi altid være opmærksomme på patientens symptomer og forsøge at forstå de bagvedliggende mekanismer. Det drejer sig med andre ord om at være åben og pragmatisk frem for låst og stigmatiserende overfor patienterne. I praksis betyder det, at alle patienter bør behandles individuelt – ikke på baggrund af deres diagnose.

 

Læs om kurset Undersøgelse & Måling hvis du vil lære mere om neurologisk undersøgelse af patienter med kroniske smerter.

 

Referencer

Sutherland S., Pain Research Forum, Multiple Studies, One Conclusion: Some Fibromyalgia Patients Show Peripheral Nerve Pathologies, Nov 6 2013

Jensen TS, Madsen CS, Finnerup NB. Pharmacology and treatment of neuropathic pains, Curr Opin Neurol. 2009 Oct;22(5):467-74. doi: 10.1097/WCO.0b013e3283311e13.

Muhammad B. Yunus, The Prevalence of Fibromyalgia in Other Chronic Pain Conditions, Pain Res Treat. 2012; 2012: 584573. Published online 2011 November 17. doi: 10.1155/2012/584573

4 kommentarer til “Fibromyalgi: En perifær nervelidelse?”

  1. Pingback: Fibromyalgi vinder over Descartes’ arv | videnomsmerter

  2. Pingback: Kan man fejle ‘sensibilisering’? | videnomsmerter

  3. Pingback: Fibromyalgi – et centralt eller et perifert neurogent fænomen? | videnomsmerter

  4. Pingback: Fibromyalgi-teori: Ny eller gammel vin? | videnomsmerter

OBS: Henvendelser vedr. Kurser skal sendes til morten@videnomsmerter.dk | All enquiries regarding courses should be sent by email to morten@videnomsmerter.dk