Glem ”gennemsnitskronikeren”

Gæsteindlæg af fysioterapeut Mads Thøgersen og fysioterapeut Birgitte Laier Bitsch

To fysioterapeuter har lavet et kvalitativt pilotstudie om patientuddannelse og kroniske smerter. De konkluderer at på trods af, at alle informanter fandt viden om smertefysiologi relevant, var der store individuelle forskelle i, hvordan patienterne oplevede, at viden har ændret deres forståelse af smerter og ændret deres smerteadfærd. Denne blog er skrevet af de to fysioterapeuter og summerer nogle af pointerne i deres studie.

Undervisning i smertefysiologi er i flere år blevet anvendt som en af mange behandlingsformer, der retter sig mod de psykosociale faktorer hos patienter med kroniske smerter. Gennem ny viden om smertefysiologi og psykosociale faktorers betydning for smerter antages det, at patienten kan få aflivet gamle myter omkring smerter og får en forståelse for, at smerter ikke nødvendigvis er lig med vævsskade. Den nye forståelse kan lede til mindre katastroficering, øget funktionsniveau og medføre en nedsat smerteoplevelse (Louw, 2012).

Projektet viste, at der ikke var den store forskel på det forståelsesmæssige udbytte af smerte-undervisningen blandt patienterne. De tre deltagere i pilotstudiet fandt alle den nye viden relevant, men det var ikke er mængden af viden om smertefysiologi, der er afgørende for om deltagerne ændrede deres uhensigtsmæssige smerteadfærd efterfølgende. Det afgørende var, at patienterne kunne genkende eksempler og metaforer fra undervisningen, og efterfølgende overføre dem til deres eget liv.

BilledeKvantitativ forskning dominerer smertevidenskaben. Det betyder bl.a. at evidens og paradigmer på området risikerer at medvirke til at skabe en illusion om, at der findes en ’gennemsnitlig kronisk patient’.

Resultaterne fra pilotstudiet kunne dog tyde på, at patientrettet smerteundervisning bør fokuserer på patientens egen fortælling og erfaringer. På den måde kan undervisningen i højere grad koble viden om smertefysiologi med patientens egne erfaringer, og sandsynligvis lede til en hensigtsmæssige adfærdsændringer.

Billede

Pilotprojektet støtter op om et review foretaget af en gruppe australske ergoterapeuter (Robinson et al 2011). Deres studie antyder, at når man medtager patientens fortællinger i behandlingen mindskes risikoen for, at psykosociale forklaringer på smerte afvises af patienten.

Konklusion
Overførselsværdien af patient-undervisning er ikke lige til i alle tilfælde med kroniske smerter. Undervisning i smertefysiologi vil med et udgangspunkt i patientens egne oplevelser give behandleren mulighed for at knytte teori om smertefysiologi på patientens oplevelser. Denne patientcentrering giver en klarere sammenhæng mellem teorien og patienternes virkelighed. Sammenhængen fandt vi frem til var udslagsgivende for, hvordan viden om smertefysiologi udtrykte sig i en adfærdsændring, der ledte den største patientvurderede effekt af smerteundervisning.

Tidligere indlæg om patient-kommunikation på videnomsmerter.dk

Undervisningsmaterialer til smerteundervisning

Ved vi nok om smerter?

Fibromyalgi

Kursus for instruktører på Smerteskole

Test din viden om smerter

Algoritmer og flowcharts – brugbart eller ej?

Prolaps?

Kan vi spare penge på behandling af ‘ondt i ryggen’?

Behandling af ‘ondt i ryggen’

Er læger onde?

Smertereceptoren er DØD…

Referencer:

Louw, A., Butler, D. S., & Puentedura, E. J. (2011). The Effect of Neuroscience Education on Pain, Disability, Anxiety, and Stress in Chronic Musculoskeletal Pain. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 92, 2041–2056.

Robinson et al, 2011 “Review of occupational therapy
for people with chronic pain” Australian Occupational Therapy Journal
(2011) 58, 74–81

2 kommentarer til “Glem ”gennemsnitskronikeren””

  1. Pingback: Fibromyalgi vinder over Descartes’ arv | videnomsmerter

  2. Pingback: Forklár smerterne til patienten! | videnomsmerter

OBS: Henvendelser vedr. Kurser skal sendes til morten@videnomsmerter.dk | All enquiries regarding courses should be sent by email to morten@videnomsmerter.dk