Smerte-curriculum og den Europæiske eksamen

Her kan du downloade: European Pain Federation’s core curriculum og information om European Diploma in Pain Physiotherapy (EDPP).

Videoer og andet til undervisningsbrug

Her kan du downloade videoer, tryksager og andet som kan bruges til undervisning.

Artikler fra fagblade og tidsskrifter

Her kan du se listen over artikler o.a. du kan downloade.

IASP Global Year

Her finder du til links til andre Global Year initiativer, som bl.a. indeholder fact sheets (mange også på dansk).

Mine bøger

Her kan du se listen over artikler o.a. du kan downloade.

Smertebogen

Når patienter henvender sig til sundhedsvæsenet er det ofte pga. smerter. Her i “Smertebogen” kan man få en god og grundig basisviden om mennesker med smerter.

Niels-Henrik Jensen, Anne Pickering og Morten Høgh står bag “Smertebogen” som bl.a. giver en definition af smertebeskrivelse, men også viden om hvordan smerter opstår og hvordan de kan behandles med enten medicin eller terapi.

Alle i sundhedsvæsenet kan få glæde af denne bog, der er tværfaglig og brugbar for både læger, sygeplejesker, fysioterapeuter og mange flere.

Læg smerterne på hylden

Kroniske smerter er, ligesom alle andre kroniske sygdomme, noget, der påvirker hele tilværelsen; i hjemmet, på arbejdspladsen og i fritiden. Mange menneskers viden om smerte er desværre forældet, og derfor kan det være svært at forstå, hvordan humør, adfærd og smerter hænger uløseligt sammen.

Lotte Heise har selv haft smerter, siden hun var i starten af 20’erne. Sammen med smerteekspert Morten Høgh ønsker hun med denne bog at hjælpe folk med kroniske smerter på vejen mod bedring og samtidig hjælpe pårørende til at forstå, hvad det vil sige at leve med kroniske smerter.

Boganmeldelser

The Patient's brain

Fabrizio Benedetti

The Phenomenon of Pain

Serge Marchand
I denne banebrydende bog viser Dr. Fishman, hvordan kommunikation bedre med patienter om deres smerte kan hjælpe læger med at skabe sikrere og mere effektive behandlingsstrategier. At lytte til smerte giver læger et væld af praktisk vejledning om at stille de rigtige spørgsmål og vurdere patientens svar, herunder: -Hvilke spørgsmål skal man stille smertepatienter, når de først præsenterer smerte -Brug af funktionelle mål som resultatmål -Uddanne patienter om risici og fordele ved behandling -Dokumentation af patientens samtykke og overholdelse af behandlingsregimer -Sådan håndteres vanskelige patienter
En ekspert undersøger smertens natur: hvorfor det gør ondt, og hvorfor nogle smerter er gode, og nogle smerter er dårlige. Hvis du rører ved noget varmt, gør det ondt. Du snupper hånden væk fra den varme ting med det samme. Naturligvis. Men hvad sker der egentlig, biologisk og følelsesmæssigt? I Understanding Pain udforsker Fernando Cervero mekanismerne og betydningen af smerte. Du rører ved noget varmt, og din hjerne udløser en reflekshandling, der får dig til at trække din hånd tilbage og beskytte dig mod skade. Den slags smerte, forklarer Cervero, er faktisk godt for os; det fungerer som en alarm, der advarer os om fare og holder os væk fra skade.

The Patient's brain

Fabrizio Benedetti

The Phenomenon of Pain

Serge Marchand

Der findes en omfattende litteratur om det, der ofte er blevet kaldt læge-patient-forholdet, patient-udbyder-interaktion, terapeut-patient-møde og lignende. Det er dog takket være de seneste fremskridt inden for neurovidenskaben, at vi nu befinder os i en meget bedre position til at kunne beskrive og diskutere de biologiske mekanismer, der ligger til grund for læge-patient-forholdet. For eksempel ved vi nu, at forskellige fysiologiske og biokemiske mekanismer deltager i komplekse funktioner som tillid, håb, empati og medfølelse, som alle er nøgleelementer i mødet mellem terapeut og patient. Med denne neurovidenskabelige viden i deres hænder vil sundhedspersonale snart være i stand til direkte at se, hvordan deres ord, holdninger og adfærd aktiverer og inaktiverer molekyler, kortikale områder og sensoriske systemer i deres patienters hjerner.

Fænomenet smerte beskriver de fysiologiske og psykologiske mekanismer, der er involveret i udviklingen og vedholdenheden af smerte. Serge Marchand giver praktiske detaljer om behandlingsmetoder, skitserer farmakologiske såvel som ikke-farmakologiske muligheder og præsenterer en sag for en tværfaglig tilgang. Denne tilpasning af den originale franske version hjælper læseren med at forstå de forskellige faktorer omkring det komplekse fænomen smerte.

The Empowered Pain Patient 

Kim Kristiansen

Explain Pain

David Butler & G. Lorimer Moseley

At leve med vedvarende smerte er meget mere end at leve med smerten. Det er en daglig udfordring at sove, humør, træthed og meget mere. En udfordring for livskvaliteten. I The Empowered Pain Patient” primærlæge og smerteforsker Kim Kristiansen, MD giver viden og strategier til individualiseret løbende tilpasset smertebehandling og forbedret fælles beslutningstagning. Smertebehandling baseret på individualiseret information om smerte og livskvalitet. Smerten valideres og anerkendes, ligesom smertens indflydelse på personernes liv. Information og forståelse af smertemekanismer relaterer sig til den enkelte oplevelse. Personen, der er aktiv inden for smertebehandling, arbejder sammen med sundhedspersonalet (e) for at sætte behandlingsmål og evaluere og justere virkningerne af behandlingen.

Al smerte er reel, og for mange mennesker er det en svækkende del af hverdagen. I en verden, hvor 1 ud af 5 af os oplever vedvarende smerte, og hvor der er stigende beviser for svigt af syntetiske stoffer, tag hjerte: hjælp er ved hånden. Det er nu kendt, at forståelse af mere om, hvorfor ting gør ondt, faktisk kan hjælpe med at behandle smerte Nylige fremskridt inden for områder som neurofysiologi, hjernebilleddannelse, immunologi, psykologi og cellulær biologi har givet en forklarende platform, hvorfra man kan udforske smerte. I daglig tale ledsaget af finurlige illustrationer diskuterer Explain Pain Second Edition, hvordan smerteresponser produceres af hjernen, hvordan reaktioner på skade fra den autonome motor og immunsystemet i din krop bidrager til smerte, og hvorfor smerte kan fortsætte, efter at væv har haft masser af tid til at helbrede.

Ryggen 2

Per Lind

Textbook on Musculoskeletal Ultrasound

Lars Bolvig, Ulrich Fredberg og Ole Schifter Rasmussen

Ryggen er en dejlig bog, der også i 2. udgave er et
must have for klinikere og studerende på de sidste
semestre. Forfatterne giver en grundig forklaring en
lang række relevante områder indenfor
rygbehandling. Den egner sig især til kliniske
fysioterapeuter, kiropraktorer og manuelle læger,
der behandler patienter med rygproblemer.
Bogen indeholder grundig gennemgang af
fysiologiske og anatomiske principper, der danner
baggrund for de mere kliniske kapitler. Den samler
på den made rigtig megen af den empiriske evidens,
der ellers ikke er tilgængelig på dansk, og placerer
den i en kontekst, der giver klinisk forståelse.

Textbook on Musculoskeletal Ultrasound er en praksisbetonet lærebog. Bogen indledes med et mindre afsnit om ultralydsteknik, hvorefter ultralydsundersøgelse af alle kroppens led beskrives. For hvert led vises 5-6 projektioner af hhv. normalanatomien og almindelige patologiske tilstande, og hvert foto ledsages af en beskrivende tekst. Indholdet dækker kompetencekravene i uddannelsen til speciallæge i reumatologi, og målgruppen er primært reumatologer, fysioterapeuter, kiropraktorer og billeddiagnostiske afdelinger.

Klinisk Reumatologi, 3. udgave

Bente Danneskiold-Samsøe, Hans Lund og Eva Ejlersen Wæhrens

Kroniske Smerter 3. udgave

Søren Frølich

Klinisk reumatologi tager udgangspunkt i de problemstillinger, den viden og de spørgsmål, som ergo- og fysioterapeuter stiller i relation til reumatologien. Bogen giver læseren en dybdegående indsigt i de reumatologiske problemstillinger og de tilhørende fysio- og ergoterapeutiske muligheder, der findes.

Denne 3. udgave af lærebogen udmærker sig ved en yderligere fokusering på den viden, som ergoterapeuter og fysioterapeuter behøver i deres kliniske arbejde. Der er tilstræbt stor tværfaglighed repræsenteret ved mange kapitler, og foruden de tværfaglige videnskabelige aspekter er der fortsat også lagt vægt på en meget pædagogisk fremstilling. Det er håbet at fremme god og optimal diagnostik, behandling og rehabilitering i forbindelse med bevægeapparatets almindelige sygdomme.

Som kronisk smerte-patient kan man selv gøre meget for at lindre smerterne og genvinde livskvaliteten bl.a. gennem mental smertehåndtering og bevidste tilpasninger af dagligdagens vaner.

Målet med Kroniske smerter – kan man lære at leve med det? er at give smertepatienten de bedst mulige forudsætninger for at forstå sin situation, søge relevant hjælp og lære selvhjælp i forhold til smerteproblemet og dets mange følgevirkninger. Man regner med, at en femtedel af den voksne befolkning i den vestlige verden lider af vedvarende eller kroniske smerter dvs. smerter, som har varet i mere end seks måneder.

Der findes forskellige smertetyper herunder ledsmerter, nervesmerter og muskelspændingstilstande, som ofte er kombinerede med hinanden.

Tanja Thor Møller og Lotte Petersen (red.)

Neurorehabilitering i praksis retter sig primært til fysio- og ergoterapistuderende, men kan anvendes af alle fagprofessionelle, der arbejder med neurologiske patienter.

Udviklingen inden for neurorehabilitering er i hastig fremdrift. Forskning i hjernens plasticitet har vist betydningen af konstant påvirkning ud fra devisen ”use it or loose it”.

Historisk set har træning af borgere med neurologiske lidelser været baseret på forskellige trænings- og behandlingskoncepter, som har udviklet sig over årene i takt med forskning i hjernens foranderlighed, men som også i høj grad er baseret på klinisk erfaring.  Bl.a. inddragelse af robotter, el-stimulation, computere, mobiltelefoner mv. i træningen af patienter med neurologiske lidelser gør det til en udfordring at følge med udviklingen og kvalitetssikre træning ud fra et evidensbaseret perspektiv.

Vil du skrive en boganmeldelse?

Hvis du har lyst til at skrive en anmeldelse af en bog du har læst, som du gerne vil dele med andre, så send mig en besked via formularen nedenfor.