Verdensorganisationen for smerteforskning, the International Association for the Study of Pain (IASP) har udnævnt 2018 til Global Year for Excellence in PAIN EDUCATION. I praksis betyder det, at organisationen sætter uddannelse indenfor alle aspekter af smerte i fokus hele 2018. Læs målene her.

En undersøgelse fra 2015 viser, at læge-uddannelserne i Danmark udelukkende underviser i ‘smerte’ som dele af andre moduler, dvs. at der ikke er dedikeret én eneste time til at lære om smerteteori, kroniske smerter el.lign. Så behovet for at lære om smerte er helt sikkert også nødvendigt i Danmark.

Global Year_2018_RGB
“Curricula need to change from the frequent focus on pain as a diagnostic indicator of disease to pain as a multidimensional, complex entity in itself. Moreover, it is essential to ensure that our graduates have demonstrated proficiency in specific pain care competencies.”

IASP ønsker at facilitere et paradigmeskift fra ‘smerte-som-symptom’ til en forståelse for kompleksiteten i smerte som fænomen:

Smerteuddannelse er mange ting, så her er nogle overskrifter:

 • De fleste sundhedsfaglige uddannelser har intet smerte-relateret curriculum, der fastslår, at sundhedsprofessionelle skal lære om smerte som et selvstændigt emne.
 • Det resulterer i, at vi uddanner fagpersoner til at forstå smerte som et symptom på en skade eller en sygdom, selvom det er slået fast, at smerte ikke er et symptom men et multidimensionelt og komplekst fænomen, der ikke lader sig reducere til simple forklaringsmodeller.
 • Og vi ser ikke lysere på fremtiden, for der findes ingen krav om at undervisere på de sundhedsfaglige uddannelser (læge, fys, kiropraktor, psykolog, ergoterapeut etc.) skal have (opdateret) viden om smerte for at undervise studerende i emnet. Det medfører en øget risiko for, at vi overfører den gamle viden fra én generation til den næste.
 • Der er behov for, at alle niveauer – men især uddannelserne – påtager sig en rolle for at sikre, at vi ændrer forståelsen af hvad smerte er (og ikke er). Kun på den måde kan vi ændre forståelsen og dermed den viden, der ligger til grund for samfundsdebatten, den almene forståelse, patienternes forventninger, forskningens hypoteser og selvfølgelige indholdet i de sundhedsfaglige uddannelser.

“Schools and universities with health sciences programs, prelicensure educational programs, education accrediting bodies, and faculty across the globe are encouraged to incorporate essential pain content into curricula with the aim of producing graduates with the knowledge and skills necessary to be competent in contemporary pain management.”

Kilde: IASP Global Year prospectus

Smerteuddannelse

Hvis du selv ønsker mere viden
Der findes kun én formel uddannelse indenfor smerte i Danmark (Master i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling, Aalborg Universitet). I tillæg til denne danske uddannelse findes der universitetsuddannelser (Master-of-Science) i bl.a. UK, Australien, New Zealand og Canada.

Hvis du lade dig uddanne af andre (fx private kurser)
Der findes ingen kvalitetssikring af workshops, foredrag og private kurser (inklusiv disse). Derfor anbefaler jeg på det stærkeste, at du undersøger hvilke kvalifikationer der ligger bag den eller de personer, der underviser. Betragt deres baggrund og formelle uddannelser som det tætteste du kommer på en ‘peer-review’ af kompetencerne.

Vil du have dine kompetencer ‘blåstemplet’ af European Pain Federation?
Der er mange dygtige fagfolk, som arbejder med smerte og som holder sig opdateret fx gennem internationale kongresser, forskningsaktivitet og selvstudier. Siden 2017 har læger kunnet tage den europæiske diplomeksamen i smertemedicin og fra 2018 kan fysioterapeuter tage den europæiske diplomeksamen i smertefysioterapi. Læs mere her.

Gratis information om ‘Pain Education’ fra IASP (på engelsk)

 • Forskellen mellem vores viden og vores adfærd når det kommer til smertebehandling – klik her
 • Problemet med smerteuddannelse – klik her
 • Ideer til hvordan man kan opbygge uddannelse/curriculum – klik her
 • Ideer til implementering af nye kompetencer og faglige anbefalinger i praksis og efteruddannelser – klik her
 • Evaluering af den smerteuddannelse du giver/modtager/betaler for – klik her
 • Få patienten’s stemme med i forskning og undervisning – klik her
 • Fremme af ‘self-management’ programmer – klik her
 • Smerteuddannelse i områder med få ressourcer – klik her
 • Uddannelse online eller via sociale medier – klik her

Indlæg fra videnomsmerter.dk om emnet