Hvor meget skal fysioterapeuter vide om neuroscience?

Jeg riskerer alt nu – med fare for at blive kaldt “nørd” og det, der er værre. Men jeg kan ikke undgå at tænke, at tiden er løbet fra fysioterapeuter´s vidensniveau.

Vi spiller en stor rolle i rehabiliteringen af enhver form for skade på nervesystemet – hvad enten det er uspecifikke lænderygsmerter eller hjerneskade. Men i den seneste review over behandling af skader i nervesystemet er fysioterapi ikke nævnt med et eneste ord!

Jeg medgiver, at artiklen har fokus på mekanismerne bag neuropati, og at vi jo er mere funktionelt orienteret. Men det er måske netop det, der er pointen! Vi har ikke FRAvalgt en mekanisme baseret tilgang – vi er simpelthen bare ikke uddannet til at forstå den. Så vidt jeg kan se, er der kun én fysioterapeut nævnt i litteraturlisten (Thacker, 2009).

Så mit spørgsmål er; hvor ender vi henne hvis vi bliver ved med at ignorere viden om mekanismerne bag de sygdomme/lidelser/gener vi har så stor succes med at behandle?

Læs evt. artiklen:

Berger et al. Cellular and molecular insights into neuropathy-induced pain hypersensitivity for mechanism-based treatment approaches. Brain research reviews (2011) vol. 67 (1-2) pp. 282-310