Tag en smerteuddannelse

De fleste sundhedsprofessionelle har ikke tilstrækkelig uddannelse omkring kroniske smerter. På uddannelsen lærer du at forstå videnskaben, forskningen og den praksis, som ligger til grund for bl.a. curricula for fysioterapeuter i både Europa og USA.

Kursusrækken består af de fire kurser nedenfor. Den samlede pris for alle fire kurser er DKK 11.900,00. Hvis du ønsker at tage kurserne enkeltvis eller kun ønsker at tage de første to kurser koster de hhv. 3.200,00/kursus eller 5.900,00 for de første to kurser.

Kurserne i uddannelsen skal altid tages i rækkefølge, dvs. GrundkursusNeuroscienceUndersøgeleBehandling, da undervisningen bygger ovenpå viden fra de foregående kursusmoduler.


1: Grundkursus i Smertevidenskab
Kendskabet til kroniske smerter er stigende men mange fagpersoner har brug for at opdatere deres grunduddannelse for at kunne forstå, forklare og genkende kroniske smerter. Kurset gennemgår de grundlæggende koncepter om smerte samt videnskaben, der danner grundlag for behandlingen af såvel akutte smerter som kroniske smerter.

2: Neuroscience og Smertefysiologi
På kurset bliver deltagerne opdateret på viden om det sensoriske nervesystem i relation til smerte. Fokus ligger på at forstå hvad perifær og central sensibilisering reelt er, og hvilken påvirkning det har på såvel akutte som kroniske smerter. Deltagerne lærer desuden om hjernens inhiberende og faciliterende virkning (bl.a. DNIC, placebo og nocebo effekterne).


3: Måling og Undersøgelse af Smerter
På det tredje modul i uddannelsen lærer deltagerne at undersøge den komplicerede smerte-patient – herunder en basal neurologisk undersøgelse mhp at vurdere neuropatiske smerter. Deltagerne lærer desuden hvordan man kan registrere og måle forskellige dimensioner af smerte i bredere forstand end traditionel “VAS-måling”.

4: Behandling og Smertesyndromer
Der findes ingen opskrift på behandling af smertesyndrome. Men der foreligger store mængder viden om syndromernes kendetegn og behandlingernes effekt herpå. Kurset giver deltagerne 1) viden om forskelle og ligheder samt diagnosekriterier for typiske smertesyndromer, samt 2) viden om specifikke interventioner til langvarige smerter (f.eks. kognitiv terapi, pacing, medicinering og fysisk træning).


Specialkurser

Nedenstående kurser indgår ikke i uddannelsen men supplerer terapeuterne i det daglige arbejde med patienter og atleter. Kontakt Lene Høgh for at høre mere om hvordan du kan afholde kurserne lokalt.

NYT NYT NYT: SPORT, SKADER OG SMERTE

LÆS MERE OG KØB ADGANG HER

Atleter, soldater og alle andre, der stille høje krav til deres daglige funktionsniveau får ondt på lige fod med alle andre. Dette kursus fokuserer på to ting, der adskiller denne gruppe fra andre: At akutte smerter kan hæmme ‘performance’, og 2) at smerten i sig selv ikke er en reliable målestok for vævsskade. Derfor gennemgår kurset basal vævsheling, smerteteori og praktiske øvelser til at teste vævsintegritet.

Kurset i Farmakologi (medicin) og smerter fokuserer på at gøre deltagerne  til kompetente lægfolk og baseres på EFIC og IASP curricula, Sundhedsstyrelsens anbefalinger samt lægefaglige anbefalinger til ikke-medicinere. Det er primært rettet mod fysioterapeuter.


Dette kursus, som tidligere blev kaldt Borgere med Smerte, retter sig mod sundhedsfaglige, der arbejder med erhvervstruede, langtidssygemeldte og ledige borgere med smerte af akut eller kronisk karakter. Fokus på kurset er at give deltagerne opdateret viden om muligheder for bevarelse af tilknytning til arbejdsmarkedet, samt at punktere en række myter om ‘job og smerter’.

Kurset afholdes efter aftale. Kontakt lene@videnomsmerter.dk for at høre mere.

Varighed 8 timer

Læs mere her

På dette kursus uddannes fysioterapeuten som smertevejleder i et forløb, der involverer både eLæring og konsultationer hos fysioterapeuten.


Hvis du er interesseret i at afholde et kursus eller hvis du har spørgmål til kurserne, så kontakt Lene Høgh