viden om smerter

Smertevidenskab og kliniske overvejelser

Medicin og Smerter

pain-pills-prescription-e1455576979663.jpg

Medicin er en integreret del af behandlingen af både akutte og kroniske smerter, men mange fysioterapeuter er begrænset i deres sammenspil med bl.a. læger på grund af manglende forståelse for hvilken rolle farmakologisk smertebehandling har i moderne smerteterapi.

På kurset Medicin og Smerter lærer deltagerne om

  • Grundlæggende principper indenfor farmakologi og farmakoterapi
  • Virkemekanismer for 
    • NSAIDs, paracetamol, opioider, TCA, SSRI, SNRI, gabapentanoider og cannabinoider
  • Anbefalinger og forholdsregler for farmakoterapi til udsatte gruppe
  • Medicin og fysioterapi

Kurset fokuserer på at gøre deltagerne  til kompetente lægfolk og baseres på EFIC og IASP curricula, Sundhedsstyrelsens anbefalinger samt lægefaglige anbefalinger til ikke-medicinere.

Underviser på kurset er overlæge Anders Schou Olesen og specialist i fysioterapi Morten Høgh.

Kurset afholdes i Science Center Skejby, Brendstrupgårdsvej 21, 8200 Aarhus N.

Alle faggrupper er velkommen, men basal viden om smerte og neurofysiologi er en fordel. Kurset er rettet mod diplomeksamen i smertefysioterapi: European Diploma in Pain Physiotherapy

Hvis du vil igang med uddannelsen i Smertefysioterapi kan du få rabat hvis du tilmelder dig Grundkursus, Neuroscience, Måling/undersøgelse samt Behandling/Syndromer på samme tid. 

Du tilmelder dig kurset MEDICIN OG SMERTER ved at benytte linket til PayPal nedenfor. Hvis du skal betale med EAN bedes du kontakte lene@videnomsmerter.dk

Medicin og Smerte | Skejby den 29. februar 2020

Køb din plads på MEDICIN OG SMERTE ved at betale nedenfor. Betalingen er din bekræftelse på, at du er optaget på følgende kurset den 29. februar 2020 i Skejby. Yderligere information tilsendes ca. en uge før kurset. Kontakt Lene på lene@videnomsmerter.dk hvis du har spørgsmål.

1.250,00 Dkr

%d bloggers like this: