Medicin er en integreret del af behandlingen af både akutte og kroniske smerter, men mange fysioterapeuter er begrænset i deres sammenspil med bl.a. læger på grund af manglende forståelse for hvilken rolle farmakologisk smertebehandling har i moderne smerteterapi.

På kurset Medicin og Smerter lærer deltagerne om

  • Grundlæggende principper indenfor farmakologi og farmakoterapi
  • Virkemekanismer for 
    • NSAIDs, paracetamol, opioider, TCA, SSRI, SNRI, gabapentanoider og cannabinoider
  • Anbefalinger og forholdsregler for farmakoterapi til udsatte gruppe
  • Medicin og fysioterapi

Kurset fokuserer på at gøre deltagerne  til kompetente lægfolk og baseres på EFIC og IASP curricula, Sundhedsstyrelsens anbefalinger samt lægefaglige anbefalinger til ikke-medicinere.

Underviser på kurset er overlæge Anders Schou Olesen og specialist i fysioterapi Morten Høgh.

Kurset afholdes i Science Center Skejby, Brendstrupgårdsvej 21, 8200 Aarhus N.

Alle faggrupper er velkommen, men basal viden om smerte og neurofysiologi er en fordel. Kurset er rettet mod diplomeksamen i smertefysioterapi: European Diploma in Pain Physiotherapy

Hvis du vil igang med uddannelsen i Smertefysioterapi kan du få rabat hvis du tilmelder dig Grundkursus, Neuroscience, Måling/undersøgelse samt Behandling/Syndromer på samme tid.