Der findes ingen opskrift på behandling af smertesyndrome. Men der foreligger store mængder viden om syndromernes kendetegn og behandlingernes effekt herpå.


Kurset samler op på viden fra intro, neuroscience og måling/undersøgelse og sætter denne viden ind i en klinisk kontekst hvor klinikeren får indsigt i hvordan man kan arbejde evidensbaseret med patienter hvor komplekse smerter er den primære udfordring.På kurset ‘Behandling & Syndromer’ gennemgåes teorier og formodede mekanismer, der danner grundlag for en evidensbaseret behandling af mennesker med komplekse smerteproblemer. Der er fokus på non-specifikke lænderygsmerter, fibromyalgi, post-operative smerter og funktionelle lidelser, og der drages paralleller til andre smertesyndromer.Efter kurset vil kursisten have indsigt i hvordan behandlingen kan tilrettelægges efter en mekanismeorienteret model, og have forståelse for hvordan psykologiske, operative og farmakologiske interventioner kan spille sammen med de fysioterapeutiske i et interdisciplinært team eller tværfagligt samarbejde.

Kurset er baseret på kliniske cases/praktik, opgaveløsning og foredrag, og har til formål at supplere din kliniske hverdag og de værktøjer du allerede bruger uden at tilføre nye interventioner.


Kurset er baseret på kliniske cases/praktik, opgaveløsning og foredrag.

Kurset er baseret på kliniske cases, opgaveløsning og foredrag, og har til formål at supplere din kliniske hverdag og de værktøjer du allerede bruger uden at tilføre nye interventioner.

Varighed 16 timer, sv.t. 1 ECTS-point.

Pris 3.200,00 DKK

Kontakt Lene@videnomsmerter.dk hvis du har spørgsmål.

Se kursuskalenderen for datoer