Neuroscience og Smertefysiologi

Smerte er uden sammenligning det problem som flest patienter henvender sig til sundhedsvæsenet med. Neuroscience og de fysiologiske mekanismer er for smertevidenskab hvad anatomi er for biomekanik. Det er derfor en forudsætning at alle sundhedsprofessionelle forstår de basale mekanismer i det sensoriske nervesystem samt de vigtigste principper i det nociceptive system.


På kurset lærer du at forstå hvordan sanserne virker, og hvorfor et sensorisk stimuli ikke er det samme som en oplevelse. Hvor det er relevant trækkes der paralleller mellem denne viden og den kliniske hverdag (véd du fx hvorfor lunken kaffe brænder i munden hvis du lige har spist en chili?).

Efter kurset vil du have forståelse for de fysiologiske mekanismer bag en række kliniske fænomener som f.eks. ‘overbelastning’ og inflammation. Du kan anvende denne viden til at arbejde mekanismebaseret i behandling af smerter, og til at give dine patienter forståelse for hvad deres smerte betyder, og hvordan de skal håndtere den.

Undervisningen er rettet mod terapeuter, sygeplejersker og læger, der ønsker opdateret viden om nervesystemets rolle i patienternes smerteoplevelse. Undervisningen tager udgangspunkt i deltagernes forudsætninger, og forsøger at danne bro mellem deltagernes kliniske erfaringer og moderne smertevidenskab.


Indhold

 1. Det sensoriske system
  1. Sanserne og perception
  2. Neuroanatomi
  3. Neurofysiologi
   • ion-kanaler og receptorer
   • transduktion af nociceptive stimuli
   • aktionspotentialet
   • sensibilisering, inflammation og receptive områder
   • faserne i central sensibilisering
   • descenderende modulation
    • on- og off-celler
    • PAG-RVM signalvejen
    • alternative signalveje
 2. Farmakologi (virkemekanismer)
  1. NSAID
  2. Opioider
  3. Cannabinoider
 3. Neuroscience og smerte
  1. Den mekanisme-baserede model
  2. Mekanismer bag placebo- og nocebo-effekter
  3. Pro- og anti-nociceptive mekanismer
  4. Nye teorier

Det er nødvendigt, at man har deltaget på Grundkursus i Smertevidenskab før man kan deltage på Neuroscience-kurset.

Varighed: 16 timer, eksklusiv pauser (sv.t. 1 ECTS-point inkl forberedelse).

Kontakt Lene@videnomsmerter.dk hvis du har spørgsmål.

Se kursuskalenderen for datoer eller gå direkte ind og køb kurset her

Anbefalet læsning for kurset er

Smertebogen (Munksgaard), Kapitel 4: Smertefysiologi