Læger er onde…


Jeg kan godt blive lidt træt af gamle paradigmer og fordomme – ikke mindst i dagspressen, der til tider gør det svært at skabe positiv dialog og samarbejde.

I gratisavisen 24Timer (12. juni 2012) kan man på forsiden læse, at lægerne ikke gider at lytte til deres patienter (se billede). Overskriften hentyder til en kritisk rapport fra Kræftens Bekæmpelse, som avisen overfortolker til ukendelighed. Dermed er avisen formentlig skyldig i at skabe en selvopfyldende profeti, der kan skade mere end lægerne nogensinde selv har gjort!

Lad mig starte fra begyndelsen. Dengang i gamle dage da en læge vidste alt, og resten var Gud´s vilje, kunne “almindelige” mennesker nøjes med at lytte til de to almægtige når det gjaldt sundhed og sygdom. Men i dag er det åbenlyst for både patienter og sundhedsfaglige, at læger (og andre sundhedsfaglige) er mennesker som alle andre, og at uddannelse ikke gør dem ufejlbarlige.

Sundhedsvæsenet er i stigende grad blevet patientcentreret. Der forskes ihærdigt i at forstå hvordan sociale/kulturelle/omgivelsesmæssige faktorer påvirker vores helbred, og der er accept af at tanker, følelser, oplevelser og forventninger kan ses som biologiske processer, der påvirker vores krop.

Men dagens udgave af 24Timer vælger avisen under overskriften “Læger lytter ikke til deres patienter at genoplive den populistiske fordom om, at læger er inkompetente. På den måde mister rapporten om kræftpatienters oplevelse helt fokus.

Rapporten udtrykker et behov for yderligere fokus på (kræft)patientens oplevelser – et behov som formanden for Lægeforeningen, Mads Koch Hansen, sandsynligvis er enig i. Han cites i 24Timer for at sige, at “kommunikation er lægens ansvar, for det er lægen, som er den stærke part”.

Og netop kommunikation er én af de nye discipliner som alle sundhedsfaglige skal mestre. Men som rapporten fra Kræftens Bekæmpelse fortæller, så er der stadig noget at lære. Se evt. Jyllands Postens for en mere nuanceret – men kritisk – dækning.

Kommunikation bør  bygger på og skabe tillid. Jeg mener, at artiklen i 24Timer, (utilsigtet) skaber mistillid og dermed et dårligere grundlag for kommunikation mellem læger og patienter. På den måde er de direkte medvirkende til at forstærke effekten som de direkte anklager lægerne for. Det er ikke bare dumt – det er uansvarligt!

Societal Impact of Pain (SIP) er en europæisk kongres, der blev afholdt i København i maj måned. På kongressen mødes patienter, politikere, forskere, uddannelser, klinikere og andre med interesse i kroniske smerter for at diskutere de samfundsmæssige konsekvenser af smerter i Europa. Ét af de afsluttende oplæg kom fra Robert Johnstone fra International Alliance of Patients´ Organization  som ramte plet da han fortalte, at gennem hans mange år som patient-forkæmper har han nu for første gang oplevet, at meningsdannere på “begge sider” (patienter og sundhedsfaglige) stod sammen fremfor at pege fingre. Vi mangler nu bare beslutningstagerne og pressen… Han udtrykte det således:

“I alle mine år som patient-forkæmper har jeg kunnet konkludere, at lægerne skal komme ned fra deres pedestal, og at patienterne skal rejse sig fra deres knæ – men ikke her på SIP. Det varsler om nye tider!”

Min konklusion er derfor, at de involverede parter – sundhedsfaglige såvel som patienter – har ændret holdning til hinanden i vid udstrækning. Men andre meningsdannere (med politiske eller økonomiske motiver) stigmatiserer debatten gennem uvidenhed og fordomme. Derfor – kære sundhedsfaglige kollega – næste gang du støder på fordommen om “onde læger” eller “hypokonder patienter” skal du ikke lade som ingen ting. Brug chancen til at gøre sundhedsvæsenet bedre for patienterne, og fortæl den gode historie! Det er et spørgsmål om tillid…