Mavefedt mod smerter?

Mavefedt har tendens til at blive målet for fitness-anstrengelserne hos de fleste. Dette både af kosmetiske og sundhedsmæssige årsager. Ikke mindst professor Bente Klarlund, PhD har demonstreret, at mavefedtet udskiller proinflammatoriske myokiner, og at netop mavefedtet lader til at være én af de helt store syndere mod sundheden.

Et relativt nyt studie fra Milano, Italien har imidlertid givet mavefedtet lidt goodwill da det i et enkelt studie har vist sig at reducere smerteintensiteten og nedsætte forbruget af smertestillende medicin hos kvinder, der har fået fjernet brystet (mastectomy) i forbindelse med brystkræft.

Hvorvidt mavefedtet virker udenfor Italien er endnu uvist, men det er helt sikkert, at enhver forbedring for patienter med post-mastectomy-smerter er meget velkommen. Op imod hver anden kvinde, der får fjernet brystet får neuropatiske (neurogene) smerter. Behandling med anti-depressiva og anti-epileptika kan medføre en lang række bivirkninger, og studiet angiver ingen bivirkninger fra det indsatte mavefedt.

Studiet er naturligvis stærkt begrænset i metodologien da der bl.a. ikke er kontrolleret for (eller spurgt til) bivirkninger – kun smerteintensitet og forbrug af analgetika. Fremtidige studier kunne evt. inkludere kvantitive sensoriske test (QST) og benytte funktionelle outcome-målinger som SF-36 og Patient-Specific-Functional-Scale for at se på nytteeffekten af behandlingen.

Forfatterne giver to mulige mekanismer for effekten: Den første er en biomekanisk forklaring (at fedtvævet blødgør arvævet så nerven ikke bliver afklemt), og formentligt ikke særligt relevant. Den anden forklaring er mere fysiologisk (at fedtvævet virker immunhæmmende) men et vildt gæt baseret på stemcelleforsøg.

Uagtet begrænsninger og mangler er studiet bestemt interessant, og det bliver spændende at se hvad forskerne kan bidrage med på denne front. Herfra skal opfordringen i alle tilfælde lyde til enhver, der har evnerne og ressourcerne: Grib chancen – patienterne har brug for dig!

 

Reference:
Caviggioli, F et. al. (2011), Autologous Fat Graft in Postmastectomy Pain Syndrome,  Plast. Reconstr. Surg. 128: 349

 

1 kommentar til “Mavefedt mod smerter?”

  1. Pingback: 15.000 tak for det første år! « videnomsmerter