Menisk – operation eller ej

IMG_4307Der har være stor debat de seneste år omkring relevansen af meniskoperationer. Blandt andet er det blevet alment accepteret, at kirurgi ikke er førstevalg til meniskskader. Derimod forstår mange professionelle meniskskader hos voksne med et normalt aktivitetsniveau som (normale) degenerative – og ofte asymptomatiske – billeddiagnostiske fund. Dog bør vi stadig være på vagt i forhold til akut-opståede meniskskader (især hos unge, idrætsaktive) samt patienter med aflåsning af knæet.

Du kan læse et tidligere indlæg om dette emne, og baggrunden for ovenstående, her.

Nu har Sundhedsstyrelsen udgivet Nationale Kliniske Retningslinjer for menisk-skade i knæet (se dem her). Heri anbefaler Sundhedsstyrelsen følgende:

DIAGNOSTIK

 • Anvend test af ledlinjeømhed medialt og lateralt til udredning af menisklæsion hos patienter med smerter i knæ og ledlinje
 • Overvej at anvendeThessaly’s test ved 20 graders knæfleksion til udredning af menisklæsion hos patienter med smerter i knæ og ledlinjeømhed
 • Anvend ikkeMcMurray’s test rutinemæssigt som eneste test til udredning af menisklæsion hos patien- ter med smerter i knæ og ledlinjeømhed
 • Undlad isoleret at anvendeApley’s test til udredning af menisklæsion hos patienter med smerter i knæ og ledlinjeømhed
 • Anvend ikke rutinemæssigt ultralydskanning til udredning af menisklæsioner hos patienter med smerter i knæ og ledlinjeømhed
 • Anvend ikke rutinemæssigt MR-skanning til diagnosticering af patienter med klinisk mistanke om menisklæsion, med mindre resultatet af MR-skanningen vil have betydning for det videre behandlingsforløb

BEHANDLING

 1. Patienter med ledlinjeømhed, strækkedefekt og aflåst knæ
  • Det er god praksis at overveje at tilbyde subakut diagnostisk afklaring til patienter med akut opstået aflåst knæ med vedvarende strækkedefekt samt ledlinjeømhed.
  • Det er god praksis at overveje at tilbyde subakut artroskopisk behandling til patienter med akut opstå- et aflåst knæ, hvis der er mistanke om – eller påvist – indeklemt ledpatologi.
  • Det er god praksis at overveje at henvise patienten til superviseret træning, hvis indeklemt ledpatologi er afkræftet.
 1. Patienter med traumatisk opståede smerter og ledlinjeømhed
  • Det er god praksis primært at overveje ikke-kirurgisk behandling til patienter med traumatisk opståede smerter i knæ og ledlinjeømhed.
  • Det er god praksis, at patienter med smertefulde mekaniske symptomer 1), der kan mistænkes at stamme fra indeklemt ledpatologi, herunder meniskpatologi, vurderes med henblik på eventuel artro- skopisk behandling.
  • Det er god praksis at være afventende med artroskopisk behandling af patienter med røntgenologisk påvist knæartrose.
 1. Patienter med ikke-traumatisk opståede smerter og ledlinjeømhed
  • Overvej primært at tilbyde ikke-kirurgisk behandling til patienter med ikke-traumatisk opståede knæsmerter og ledlinjeømhed

 2. Patienter med MR-påvist udisloceret menisklæsion
  • Overvej primært at tilbyde ikke-kirurgisk behandling til patienter med ikke-traumatisk opståede knæs- merter, ledlinjeømhed og MR-påvist udisloceret menisklæsion uden mekaniske symptomer

 

GENOPTRÆNING EFTER MENISK RESEKTION

Overvej at tilbyde superviseret genoptræning til patienter, der har fået foretaget meniskresektion, frem for hjemmetræning eller ingen træning

 

ANDET

Det er god praksis at overveje at tilbyde patienter med artroskopisk verificerede ustabile kapselnære menisklæsioner at fiksere menisken, hvis den kan bevares.

Det er god praksis at tilbyde patienter med knæsmerter, der giver mistanke om både menisklæsion og knæartrose, en stående røntgenoptagelse af knæet.

OBS: Henvendelser vedr. Kurser skal sendes til morten@videnomsmerter.dk | All enquiries regarding courses should be sent by email to morten@videnomsmerter.dk