Neuroscience og Smertefysiologi

Glæd dig til to dage med  de mest anvendelige principper for vores viden om smerte i klinisk praksis.

Kurset er rettet mod dig, der arbejder med mennesker i smerte

Smerte er uden sammenligning det problem som flest patienter henvender sig til sundhedsvæsenet med. Neuroscience og de fysiologiske mekanismer er for smertevidenskab hvad anatomi er for biomekanik. Det er derfor en forudsætning at alle sundhedsprofessionelle forstår de basale mekanismer i det sensoriske nervesystem samt de vigtigste principper i det nociceptive system. – Morten Høgh PhD.

Du lære

Hvordan sanserne virker, og hvorfor et sensorisk stimuli ikke er det samme som en oplevelse. Hvor det er relevant trækkes der paralleller mellem denne viden og den kliniske hverdag (véd du fx hvorfor lunken kaffe brænder i munden hvis du lige har spist en chili?).

Efter kurset vil du have forståelse for de fysiologiske mekanismer bag en række kliniske fænomener som f.eks. ‘overbelastning’ og inflammation. Du kan anvende denne viden til at arbejde mekanismebaseret i behandling af smerter, og til at give dine patienter forståelse for hvad deres smerte betyder, og hvordan de skal håndtere den.

Undervisningen er rettet mod terapeuter, sygeplejersker og læger, der ønsker opdateret viden om nervesystemets rolle i patienternes smerteoplevelse. Undervisningen tager udgangspunkt i deltagernes forudsætninger, og forsøger at danne bro mellem deltagernes kliniske erfaringer og moderne smertevidenskab.

Hvordan forgår undervisningen?

Svar på gængse spørgsmål

Hvilke emner undervises der i på Neuroscience-kurset?

 • Det sensoriske system
 • Sanserne og perception
 • Neuroanatomi
 • Neurofysiologi
  • ion-kanaler og receptorer
  • transduktion af nociceptive stimuli
  • aktionspotentialet
  • sensibilisering, inflammation og receptive områder
  • faserne i central sensibilisering
  • descenderende modulation
   • on- og off-celler
   • PAG-RVM signalvejen
   • alternative signalveje

 1. Farmakologi (virkemekanismer)
  1. NSAID
  2. Opioider
  3. Cannabinoider
 2. Neuroscience og smerte
  1. Den mekanisme-baserede model
  2. Mekanismer bag placebo- og nocebo-effekter
  3. Pro- og anti-nociceptive mekanismer
  4. Nye teorier

Hvem underviser på kurset?

Underviser på kurset er Morten Høgh (PhD)

Hvor afholdes kurset?

Alle kurserne i den samlede uddannelse afholdes i Skejby v/Aarhus. Der afholdes desuden løbende kurser rundt om i Danmark.

Hvad koster kurset og kan man få rabat?

Kurserne i Skejby koster 3.200,00 og prisen på kurserne andre steder i Danmark fremgår af kursuskalenderen. Du kan opnå rabat på DKK 500,00 hvis du køber Grundkursus og Neuroscience på samme tid (dvs. 5.900,00). Prisen for de fire kurser, der indgår i den samlede uddannelse er 11.900, hvilket svarer til en besparelsen på DKK 1.600,00 sammenlignet med at købe kurserne enkeltvist.

Hvilken rækkefølge skal man tage kurserne i?

Grundkursus for Smertevidenskab er det første kursus i rækken af kurser.

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har spørgsmål til regning, faktura, praktiske informationer eller kursets indhold?

Kontakt Lene Høgh på mail vedrørende alle spørgsmål om regning, faktura og praktiske informationer. Kontakt Morten Høgh vedrørende spørgsmål til det faglige indhold.

Om

VidenOmSmerter (Acatalepsia ApS) virksomhed, der tilbyder uddannelse, inspiration og samarbejde med fagfolk, og eksterne partere, som ønsker af forbedre tilværelsen for  mennesker med smerter.

Kontaktoplysninger

Dr Morten Høgh (PhD)
+45 20 62 88 99
morten@videnomsmerter.dk

Acatalepsia ApS
Strandbakkevej 5
DK-8250 Egå

Alle materialer og alt indhold er beskyttet af copyright © 2010-2022 Morten Høgh.

CVR 39 19 14 07
Jutlander Bank
SWIFT: JUTBDK21
IBAN DK16 8142 2075 4283 35