Neuroscience og Smertefysiologi

Glæd dig til to dage med fokus på de mest anvendte principper, og deres relevans for vores viden om smerte i klinisk praksis.

Kurset retter sig mod terapeuter og læger, der arbejder med patienter/klienter, der har smerte.

Smerte er uden sammenligning det problem som flest patienter henvender sig til sundhedsvæsenet med. Neuroscience og de fysiologiske mekanismer er for smertevidenskab hvad anatomi er for biomekanik. Det er derfor en forudsætning at alle sundhedsprofessionelle forstår de basale mekanismer i det sensoriske nervesystem samt de vigtigste principper i det nociceptive system.


På kurset lærer du at forstå hvordan sanserne virker, og hvorfor et sensorisk stimuli ikke er det samme som en oplevelse. Hvor det er relevant trækkes der paralleller mellem denne viden og den kliniske hverdag (véd du fx hvorfor lunken kaffe brænder i munden hvis du lige har spist en chili?).

Efter kurset vil du have forståelse for de fysiologiske mekanismer bag en række kliniske fænomener som f.eks. ‘overbelastning’ og inflammation. Du kan anvende denne viden til at arbejde mekanismebaseret i behandling af smerter, og til at give dine patienter forståelse for hvad deres smerte betyder, og hvordan de skal håndtere den.

Undervisningen er rettet mod terapeuter, sygeplejersker og læger, der ønsker opdateret viden om nervesystemets rolle i patienternes smerteoplevelse. Undervisningen tager udgangspunkt i deltagernes forudsætninger, og forsøger at danne bro mellem deltagernes kliniske erfaringer og moderne smertevidenskab.


Spørgsmål og svar

Hvilke emner undervises der i på Neuroscience-kurset?
 • Det sensoriske system
 • Sanserne og perception
 • Neuroanatomi
 • Neurofysiologi
  • ion-kanaler og receptorer
  • transduktion af nociceptive stimuli
  • aktionspotentialet
  • sensibilisering, inflammation og receptive områder
  • faserne i central sensibilisering
  • descenderende modulation
   • on- og off-celler
   • PAG-RVM signalvejen
   • alternative signalveje
 1. Farmakologi (virkemekanismer)
  1. NSAID
  2. Opioider
  3. Cannabinoider
 2. Neuroscience og smerte
  1. Den mekanisme-baserede model
  2. Mekanismer bag placebo- og nocebo-effekter
  3. Pro- og anti-nociceptive mekanismer
  4. Nye teorier
Hvem underviser på kurset?

Underviser på kurset er Morten Høgh (PhD)

Hvor afholdes kurset?

Alle kurserne i den samlede uddannelse afholdes i Skejby v/Aarhus. Der afholdes desuden løbende kurser rundt om i Danmark.

Hvad koster kurset og kan man få rabat?

Kurserne i Skejby koster 3.200,00 og prisen på kurserne andre steder i Danmark fremgår af kursuskalenderen. Du kan opnå rabat på DKK 500,00 hvis du køber Grundkursus og Neuroscience på samme tid (dvs. 5.900,00). Prisen for de fire kurser, der indgår i den samlede uddannelse er 11.900, hvilket svarer til en besparelsen på DKK 1.600,00 sammenlignet med at købe kurserne enkeltvist.

Hvilken rækkefølge skal man tage kurserne i?

Grundkursus for Smertevidenskab er det første kursus i rækken af kurser.

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har spørgsmål til regning, faktura, praktiske informationer eller kursets indhold?

Kontakt Lene Høgh på mail vedrørende alle spørgsmål om regning, faktura og praktiske informationer. Kontakt Morten Høgh vedrørende spørgsmål til det faglige indhold.


Hvordan foregår undervisningen?

Heino fra Det Fede Fysiologi Show deltog i Neuroscience og Smertefysiologi i 2020, og lavede denne korte video om sine erfaringer.